foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Людська порядність і байдужість (за оповіданням В. К. Винниченка«Федько-халамидник»)
Винниченко Володимир, поетика малої прози та новелістика
Моє враження від оповідань Володимира Винниченка (Твір-відгук на самостійно прочитану книгу)
Винниченко В.К. - керівник уряду Центральної Ради 1917 - 1918
Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка
Чи хотів би я мати такого друга як Толик? (за оповіданням «Федько-халамидник» В. Винниченка)
Постать нового лiдера мас (за оповiданням "Солдатики!")
Протиставлення добра злу в оповіданні В. Винниченка «Федько-халамидник»
В. Винниченко — автор першого українського науково-фантастичного утопічного роману
В.Винниченко та С.Петлюра як політичні діячі
Постать нового лiдера мас (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
Особливості імпресіоністичної прози (за твором «Момент» Володимира Винниченка)
Твiр-вiдгук. Драма Володимира Винниченка "Пророк" - це вершина свiтового модерну в жанрi соцiально-психологiчної драматургiї
Місце творчості В. Винниченка в українському літературному процесі
Винниченко Володимир – відданий син України Незалежної
Драматургія В.Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру
Показ прозрiння селян i солдатiв як нової полiтичної сили (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
Драма Володимира Винниченка "Пророк" - це вершина свiтового модерну в жанрi соцiально-психологiчної драматургiї
Оповідання «Салдатики!» - «малюнок із селянських розрухів»
Оповідання В. Винниченна «Салдатики!» - «малюнок із селянських розрухів»
Ідеал сильної української жінки в творчості українських письменників (на матеріалі романів «Поклади золота» В. Винниченка і «Тигролови» І. Багряного)
Проблеми емансипацiї жiнки в оповiданнях Володимира Винниченка
Соцiальнi й моральнi проблеми "смутного" часу (за оповiданням Володимира Винниченка "Суд")
Життя і діяльність В. Вининченка
Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї (за новелою Володимира Винниченка "Суд")
Життя і творчість Володимира Винниченко (26 липня 1880 — 6 березня 1951)
Показ прозрiння селян i солдатiв як нової полiтичної сили (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
Соцiальнi й моральнi проблеми "смутного" часу (за оповiданням Володимира Винниченка "Суд")