foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Сковорода Григорій. Твори за творчістю

Ідея "сродної праці" у творах Григорія Сковороди
Філософські роздуми Г.С. Сковороди про людське щастя
Повчальний зміст байок Г. Сковороди
Роздуми Г. Сковороди про життя та щастя
Як я розумію зміст вислову Г.С. Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав"
Велич і безсмертя Г. С. Сковороди
Г. Сковорода — перший український філософ
Як розуміє щастя Григорій Сковорода?
Ідея сродної праці та її значення (Г. Сковорода)
Творчий доробок Григорія Сковороди
Викривальний пафос пісні Г. Сковороди "Всякому місту — звичай і права"
Діалоги з Г. Сковородою про сенс і цінності життя
Своєрідність відображення народних ідеалів у творчості Григорія Сковороди
Доповідь про письменника Григорія Сковороду
З Богом у серці і з чистою совістю (за творчістю Григорія Сковороди)
Кого і за що засуджує Г. Сковорода у своїх байках
Філософські роздуми Г. Сковороди про людське щастя
Григорій Сковорода — видатний український письменник, просвітитель-демократ
Сковорода-байкар — викривач суспільних недоліків
Педагогічні погляди Г. Сковороди
Філософські роздуми Сковороди про людське щастя
Багатство художніх образів у творчості Григорія Сковороди
Пошуки людського щастя у філософських роздумах Г. С Сковороди
Філософська та літературна спадщина Г. Сковороди
Основи щасливого буття на землі (за творчістю Г. С Сковороди)
Література рідного краю: Григорій Сковорода
Викриття суспільних недоліків у байках Григорія Сковороди
Мотиви свободи і щастя у книжці Сковороди "Сад божественних пісень"