foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Підмогильний Валер'ян. Твори за творчістю

Образ Степана Радченка в романі В. Підмогильного "Місто"
Зображення "цілісної" людини у романі Валер'яна Підмогильного "Місто"
Трагедія морального занепаду інтелігента в романі В. Підмогильного "Місто"
Степан Радченко — завойовник міста чи його жертва? (за романом В. Підмогильного "Місто")
"Місто"- перший роман європейського рівня про селянську молодь
Проблема сенсу людського буття в романі В. Підмогильного "Місто"
Доповідь про письменника Валер'яна Підмогильного
"Душа в тебе погана. Погана якась душа". Образ Степана Радченка в романі В. Підмогильного "Місто"
Моральна еволюція Степана Радченка (за романом В. Підмогильного "Місто")
Самопізнання головного героя в романі "Місто" Валер'яна Підмогильного
Екзистенціальні мотиви у романі Валер'яна Підмогильного "Місто"
Екзистенціальні мотиви у романі Валер'яна Підмогильного "Місто"
Документи часу (за оповіданнями В. Підмогильного)
Вражаючі документи епохи (за оповіданнями В. Підмогильного)
Роль підсвідомого у творчості Валер’яна Підмогильного