foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Образ України в поезії Олександра Олеся
Творчість Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Трагедія серця Олександра Олеся
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Журба і радість Олександра Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Україна — муза творчості О. Олеся
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"