foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Маланюк Євген. Твори за творчістю письменника

Україна у творчості Є. Маланюка
Філософський зміст поезії Є. Маланюка
Образ батьківщини у творчості Євгена Маланюка
Як в нації вождя нема, тоді вожді її поети (Є. Маланюк)
Збірка Євгена Маланюка "Стилет і стилос"
Основні мотиви лірики Е. Маланюка
Доповідь про поета Євгена Маланюка
Євген Маланюк про творчість Кобзаря (вірш "Шевченко")
Україна — центральний образ лірики Є. Маланюка
Поет своєї епохи Євген Маланюк
"Розтоптані пелюстки" Євгена Маланюка
Роки еміграції Євгена Маланюка
Мотив туги за Батьківщиною у творчості Є. Маланюка
Проблема митця і мистецтва в поезії Є. Маланюка
Вольовий характер ліричного героя творів Є. Маланюка
Образ сучасника в творчості Євгена Маланюка
Своєрідність творчості Євгена Маланюка
Художнє осмислення проблем буття людини, ностальгічні мотиви, філософічність поезій Євгена Маланюка
Трагедія поета-вигнанця в ліриці Євгена Маланюка
Український князь б'є чолом рідній Україні (Євген Маланюк)
Вольовий характер ліричного героя творів Є. Маланюка
Образ поета як символ нескореності, духовної незламності всієї нації (за поезією Є. Маланюка "Пам'яті Тодося Осьмачки")
Вольовий характер ліричного героя творів Є. Маланюка
Образ батьківщини у творчості Євгена Маланюка
Туга за рідною землею в ліриці Є. Маланюка
Творчість Євгена Маланюка на тлі історіософських пошуків "Празької школи"
Своєрідність художньої антитези у збірці Євгена Маланюка "Стилет і стилос"
Одна сторінка з життя Євгена Маланюка
Питання національної свідомості та національної гідності у творчості Євгена Маланюка
Трагедія поета-вигнанця в ліриці Євгена Маланюка