foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Григорій Квітка-Основ'яненко. Твори за творчістю

Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Маруся"
Утвердження загальнолюдської моралі в повісті Г. Квітки — Основ'яненка "Сердешна Оксана"
Драматургія Г. Квітки-Основ'яненка
Образ кріпака-робітника у творі "Сватання на Гончарівці"
Маруся — моя улюблена героїня повісті Г. Квітки-Основ'яненка
Народні обряди в повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"
Григорій Квітка-Основ'яненко — перший прозаїк нової української літератури
Доповідь про письменника Григорія Квітку-Основ'яненко
Український сентименталізм у творчості Г. Квітки-Основ'яненка
Доля сільської дівчини утворах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка
Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г.Ф. Квітки-Основ'яненка "Маруся"
Оцінка поведінки героїв повісті "Маруся"
"Конотопська відьма" — найвизначніша бурлескно-реалістична повість Г. Квітки-Основ'яненка
Оцінка поведінки героїв повісті "Маруся"
Поєднання реального і фантастичного в повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
Зображення життя й побуту селян у повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"
Маруся — моя улюблена героїня з повісті Г. Квітки-Основ'яненка
Квітка-Основ'яненко: письменник, актор з душею істинного українця
Основна ідея оповідання Г. Квітки — Основ'яненка "Салдацький патрет"
Моє слово про Квітку (роздуми про творчість Григорія Квітки — Основ'яненка)
Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"
Специфіка зображення людини в повісті "Маруся" (Г. Квітка-Основ'яненко)
Поєднання реального і фантастичного в повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
Засоби сатиричного зображення дійсності в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
Поєднання реального і фантастичного в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
Образ козацької старшини в повісті "Конотопська відьма" ( Г. Квітки-Основ'яненка)
Образи сотника Забрьохи та писаря Пістряка в повісті "Конотопська відьма"
Повість Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма" — сатира на козацько-старшинський устрій
Моє слово про Квітку (роздуми про творчість Григорія Квітки-Основ'яненка)
Сатиричне зображення козацької старшини у повісті "Конотопська відьма"