foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Драч Іван. Твори за творчістю

Алегоричні образи соняшника і сонця у творі І. Драча "Балада про соняшник"
Моє розуміння твору "Чорнобильська мадонна"
Балада про соняшник
Провідні мотиви лірики І. Драча
"Я землі належу. Весь. До дна" (І. Драч)
Турбота про майбутнє людства у творах І. Драча
Портрет суспільства у "новорічній казці" І. Драча "Крила"
Новаторство поезії І. Драча
Незвичайний дивосвіт образів І. Драча ("Балада про соняшник")
Феномен І. Драча
Турбота про майбутнє людства у творах І. Драча
Проблема людини і природи у творчості І. Драча
Чорнобиль — найбільша трагедія епохи (за поемою І. Драча "Чорнобильська Мадонна")
Образ матері-страдниці в поемі І. Драча "Чорнобильська Мадонна"
Оригінальність побудови поеми Івана Драча "Чорнобильська Мадонна"
Природа і людина у творчості Івана Драча
Оригінальність побудови поеми Івана Драча "Чорнобильська Мадонна"
Людина і сонце в творчості І. Драча
Метафоричність та новизна у поезії Івана Драча
Реальні та фантастичні картини чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча "Чорнобильська мадонна"
Доповідь про поета Івана Драча
Сенс назви поеми І. Драча "Чорнобильська Мадонна"
Взаємозв'язок людини і природи у поемі Івана Драча "Чорнобильська мадонна"
Гнівне засудження винуватців аварії (за поемою "Чорнобильська мадонна" І. Ф. Драча)
"Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва..." (Іван Драч про роль мистецтва)
Незвичайний дивосвіт образів І. Драча ("Балада про соняшник")
Моє розуміння твору "Чорнобильська мадонна"
Людина — головний нерв творчої радості й печалі Івана Драча
Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі "Чорнобильська мадонна"
Екологія моральності чи моральність екології? (роздуми над твором І. Драча "Чорнобильська мадонна")