foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Збірка творів для 6 класу з української літератури та мови, зарубіжної літератури.

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Людина, на яку я хочу бути схожим — це моя мама. Вона завжди добра, ласкава. Моя мама дає менi хорошi поради. I якщо мами немає вдома i нi з ким подiлитися своїм горем чи радiстю, в мене нiби камiнь на душi. Але, коли прийде мама, то горе, роздiлене з нею, — пiвгоря, а радiсть — подвiйна радiсть.

Iнколи мама накричить на мене за погану оцiнку в школi або ще за якусь шкоду — я ображаюсь i, бувало, навiть не розмовляю. Але частiше я був неправий. А коли розумiв це, йшов до мами i перепрошував. I мама мене завжди вибачала, як би я не провинився.

Одного разу я уявив, що мами немає. Як тодi склалося моє життя? Про це страшно навiть подумати. I я зробив висновок, що мама — це все: i радiсть, i доброта, i розумiння, i все-все на цьому свiтi.

Я хочу бачити свою маму завжди щасливою, радiсною, нiжною i доброю. А по-iншому не може й бути.