foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Збірка творів для 6 класу з української літератури та мови, зарубіжної літератури.

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

“Завдання дуже важливе, i щоб виконати його, треба пожертвувати своїм життям. Я люблю життя, я ще дуже молодий. Але тому, що Вiтчизна, яку я люблю, як свою рiдну матiр, вимагає вiд мене пожертвувати

життям в iм’я визволення її вiд нiмецьких окупантiв, я зроблю це. Хай я помру, але в пам’ятi мого народу я буду безсмертний”.

Герой, якому належать цi слова, загинув. Та ворог дорого заплатив за кожну краплю його кровi.

У самому ворожому лiгвi мужнiй патрiот виконував винятковi за смiливiстю i вiдвагою завдання. Це нашому командуванню вiн надавав надзвичайно важливi полiтичнi та воєннi вiдомостi. Це з його допомогою було розкрито змову фашистiв, що мали намiр вчинити терористичний напад на учасникiв наради в Тегеранi.

Таким був легендарний розвiдник Микола Iванович Кузнецов. Людина, яка славним життям своїм удостоєна безсмертя.